Cover Page

About dmr

Manuscript Submission

AME Editing Service

Reprint & Permission

Advertising

Contact us

Review Article 
Pre-assessment and pre-optimisation of the surgical patient
Madhurima Das, Katie Blightman
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
30  
Case Report 
A case of ectopic bronchogenic cyst in the stomach and a review of relevant literature
Jianfeng Li, Yuting Liu, Qian Deng, Jianlong Jiang, Hong Chen, Changhua Zhang, Yulong He
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
29  
Review Article 
Enhanced recovery after surgery in urology
Andrew Kermode, Chris Jones
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
28  
Review Article 
Enhanced recovery for upper gastrointestinal surgery: a review
Matthew Thomas Evans, Leigh Kelliher
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
27  
Review Article 
Anticoagulation drugs in the perioperative period
Ben Morrison, Leigh Kelliher, Chris Jones
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
26  
Review Article 
Analgesia for enhanced recovery after surgery in laparoscopic surgery
Soumen Sen, Ben Morrison, Katy O’Rourke, Chris Jones
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
25  
Case Report 
Epithelioid hemangioendothelioma of the liver—case report
Josip Hrabar, Lovro Kavur, Vinko Vidjak, Martina Hrabar, Vinko Bubić
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
24  
Review Article 
Analgesia for open abdominal surgery
Frederick Wilson, Chris N. Jones
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
23  
Review Article 
Enhanced recovery after surgery for liver resection surgery
Katie Wimble, Chris Jones
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
22  
Original Article 
Leptin in breast milk prevents hyperlipidemia in adult female rats born small for gestational age
Xiaoyi Fang, Guangming Li, Airun Zhang, Hanni Lin, Min Wang, Yongheng Chen, Yuguang Li
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
21  
Review Article 
The economic benefits of enhanced recovery after surgery programmes
Ben Morrison, Leigh Kelliher, Chris Jones
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
20  
Editorial 
Enhanced recovery after surgery: past, present and future
Chris Jones, Leigh Kelliher
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
19  
Review Article 
The role of the class I Wnt pathway antagonist sFRP4 in colorectal cancer
Yuting Liu, Jianfeng Li, Jian Qi
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
18  
Original Article 
Effect of early oral feeding on gastrointestinal motility in patients undergoing colorectal resection: a meta-analysis of randomized clinical trials
Zhi Jiang, Qi-Cheng Chen, Jun-Hong Zhang, Li-Xing Cao, Zhi-Qiang Chen
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
17  
Original Article 
Nutritional intervention and efficacy analysis of children with biliary atresia after Kasai portoenterostomy
Jing Sun, Zhe Wang, Qiuming He, Haiqing Zheng, Siyuan Zhang, Jinhui Wu, Huimin Chen, Xihong Liu, Wei Zhong
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
16  
Original Article 
Clinical observations of the effect of continuous enteral nutritional support through an indwelling jejunal feeding tube in the abdominal wall on improving subjective well-being after surgery and during chemotherapy
Liang Li, Youchun Wu, Mingzhe Li, Jianpeng Huang, Tengfei Hao, Liang Sui, Changhua Zhang
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
15  
Original Article 
Effects of early enteral nutrition on gastrointestinal function recovery and nutritional status after gastrointestinal surgery in children
Zhifeng Mo, Lubin Yan, Wei Zhang, Hanzhong He, Shaomin Huang, Wenbin Yang
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
14  
Review Article 
Roles of discoidin domain receptor 1 in gastrointestinal tumors
Aiyu Zhu, Yuting Liu, Xiangan Lin
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
13  
Original Article 
Sequential nutrition support with the combination of parenteral and enteral nutrition in the management of severe acute pancreatitis
Taicheng Zhou, Hongyan Yu, Ning Ma, Zhuomin Yu, Jialin Chen, Fuxin Tang, Zhipeng Jiang, Yingru Li, Zehui Hou, Wenchang Gan, Shuang Chen
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
12  
Original Article 
The impact of perioperative enteral immunonutrition on frequent clinical outcome in patients with digestive system cancer
Wei Zhang, Wenbin Yang, Zhifeng Mo, Feng Nian, Shaomin Huang
Digestive Medicine Research  
2019;
2:
11  
Currently no content available!